Arany Tehetségprogram

 


Mottóink:

„A tehetség az eredetiségből származik; ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás,
értelmezés és ítélés különleges módja.”

(Guy de Maupassant)

„Az a nemzet lesz hosszú távon sikeres, amely kiaknázza és a felemelkedés szolgálatába
állítja a korlátlan és kifogyhatatlan erőforrást: az emberi tehetséget.”

(Tehetséggondozás EU konferencia, 2011.)

Mit jelent szerintünk a tehetség fogalma?

A tehetséges gyermek a korosztályától elvárható szintet „messze” meghaladja az   ismeretszerzés módjában, rendszerezésében, logikai készségében, kitartásban, érdeklődését tekintve, szövegértés és szövegalkotás terén, illetve bármely olyan képességben, amely az iskolában előkerül, és látható, hallható, tapasztalható, mérhető. Elkötelezett a feladatok megvalósításában, igénye van az összefüggések megértésére. A gyermekek a felső tagozaton kapcsolódnak be a programba, de ehhez szükséges, hogy már alsó tagozat 4. évfolyamán alaposan felmérjük a lehetséges résztvevők attitűdjét és kompetenciáit. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak felmenő rendszerben lehet bekerülni a tehetséggondozó csoportokba, év közben is van mód bekapcsolódni a munkába.

 

Iskolánkban az alábbi műveltségterületek keretében tartunk foglalkozásokat:

- matematika
- ember és társadalom
- ember és természet
- anyanyelv
- idegen nyelv
- irodalom

 Céljaink

- Ismeretbővítés, a klasszikus műveltség, a matematikai és a természettudományos látókör
szélesítése a jelenleg készülő és elfogadás előtt álló NAT szellemiségének megfelelően.

- A három műveltségterülethez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, hatékony, alkotó
tanulási technikák kialakítása

- Meg kívánjuk tanítani a tanulókat arra, hogy képességeiket a lehető leghatékonyabban
használják ki.

- El kell fogadtatni a tanulóval a tehetségességgel járó kötelezettségeket, amelyekkel tartozik
a társai és a közösség felé.

- A lehető legkedvezőbb szociális erőtér kialakítása a gyermek körül.

- Felkészítés a tehetséggondozó középiskolákba történő felvételire.

- Kapcsolat felvétele tehetséggondozással foglalkozó szakemberekkel és intézményekkel.

- Kapcsolat elmélyítése a nagy múltú kerületi középiskolákkal; bemeneti-kimeneti
szabályozás kidolgozása.

- Felvesszük újra a kapcsolatot a Nemzeti Tankönyvkiadóval, hogy ismét
referenciaiskolájaként működjünk.

- Átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjainak
felismertetése.