Színjáték

Színjáték tanszak

 Az alapfokú mũvészetoktatás keretében folyó színmũvészeti nevelés célja, hogy lehetőséget biztosítson a színmũvészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, mũvészeti kifejező készségeik kialakítására, a mũvészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.  
        A képzés feladata, hogy lehetővé teszi a színmũvészet területén
•    a változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés törvényszerũségeinek megismerését,
•    a differenciált feladatokon keresztül a tanulók megismerik a dramatikus technikákat     és a színházi konvenciókat, azok széles körũ alkalmazását,
•    lehetővé válik a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítése,
•    megélhetik a tanulók azt az élményt, hogy egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét, az önkifejezést, az önértékelést.   

A képzés ideje: 8 év
Órák időtartama: 45 perc
Heti óraszám min : alapfok: 4x45 perc

Színjáték tanszak óraterve
Az óraszámok heti bontásban értendők

Tantárgy Évfolyamok
  Előképző Alapfok
  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Főtárgy
Dráma és színjáték
2 2 2 2 2 2 2 2
Kötelezően választható tantárgyak
Beszéd és vers
Mozgás és tánc
    1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Választható tantárgyak (2) (2)            
Összes óra 2-(4) 2-(4) 4 4 4 4 4 4