Néptánc

A táncmũvészeti oktatás célja:
•    a megújhodás és a rácsodálkozás képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás segítése, ösztönzése, tudatos „táncos anyanyelv„ kialakítása,
•    szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődést,- járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához,
•    segíti megismerni saját testüket, testük korlátait ill. más, a tánchoz szükséges   tulajdonságaikat is,
•    táncmũvészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és mũvelni a táncot.
Mivel csoportmunka, ezért segíti az együttmũködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, kapcsolatfelvételt, és – tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést azoknak is, akiknek ez problémát okoz ill. azoknak, akiknek magatartási problémáik vannak.

Néptánc tanszak

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.

A tanszak feladata
Ismertesse meg a tanulóval a hagyományos népi játékokat,
•    a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, a néprajztudomány sajátos megközelítési módját,
•    a tánc mũvészi és közhasznú formáit, a társasági táncélet alkalmait,
•    az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit ,.
•    zenéhez való alkalmazkodását, tér-, forma- és stílusérzékét, mozgásmemóriáját,
•    koncentráló képességét,  improvizációs készségét, ízlését, kritikai érzékét.

A képzés ideje: 8év
Órák időtartama: 45 perc
Heti óraszám min:
előképző 4x45 perc
alapfok: 4x45 perc

Néptánc tanszak óraterve
Az óraszámok heti bontásban értendők

Tantárgy Évfolyamok
  Előképző Alapfok
  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Főtárgy
Népi játék
Néptánc
2 2 4-3 4-3 3 3 3 3
Kötelező tantárgy
Folklórismeret
        1 1 1 1
Kötelezően választható tantárgy
/összevont osztályokban/
Folklórismeret
    1 1        
Választható tantárgy (2) (2)            
Összes óra 2-(4) 2-(4) 4 4 4 4 4 4