Moderntánc

A táncmũvészeti oktatás célja:
•    a megújhodás és a rácsodálkozás képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás segítése, ösztönzése, tudatos „táncos anyanyelv„ kialakítása,
•    szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődést,- járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához,
•    segíti megismerni saját testüket, testük korlátait ill. más, a tánchoz szükséges   tulajdonságaikat is,
•    táncmũvészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és mũvelni a táncot.
Mivel csoportmunka, ezért segíti az együttmũködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, kapcsolatfelvételt, és – tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést azoknak is, akiknek ez problémát okoz ill. azoknak, akiknek magatartási problémáik vannak.

Moderntánc tanszak

A modern tánc tanszak képzése során a tanulók megismerkedhetnek
•    az igen összetett és sokrétũ, több irányzatot felvonultató modern tánc világával,
•    az irányzatok technikai alapelemeit,
•    a különböző technikák jellegzetes koordinációjával és variációs lehetőségeivel.
Fejleszti a tanuló technikai adottságait, mozgásmemóriáját, koncentrálóképességét, muzikalitását.

A képzés ideje: 8 év
Órák időtartama: 45 perc
Heti óraszám min :előképző: 4x45 perc
alapfok: 4x45 perc

Moderntánc tanszak óraterve
Az óraszámok heti bontásban értendők

Tantárgy Évfolyamok
  Előképző Alapfok
  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Főtárgy 1 1 3 3 4-3 4-3 3 3
Kötelező tantárgy 1 1 1 1     1 1
Kötelezően választható / összevont osztályokban         1 1    
Választható tantárgy
Berczik technika
Kreatív gyermektánc
(1-1) (1-1)            
Összes óra 2-(4) 2-(4) 4 4 4 4 4 4