Művészetoktatás

Az iskola a mũvészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az önmũvelésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttmũködésről tesznek tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják.

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik.
 Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös mũvészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket.
Az általános iskola életében mindig fontos szerepet játszott a mũvészeti nevelés. 1996-ban a nevelőtestület egy komplex mũvészeti programot dolgozott ki és vezetett be.
A mũvészet kiemelt szerephez jut az alsó és felső tagozaton.  A programot kiegészítik a délutáni szakkörök és az alapfokú mũvészetoktatás.
A délelőtti oktatásban a tánc és dráma modul alsó tagozaton a magyar irodalom és a mũvészetek mũveltségterületen, a felső tagozaton önálló tárgyként szerepel.
A furulya, énekkar és a képzőmũvészet délutáni szakkör formájában mũködik.
2005. szeptemberében az általános iskola tagintézményeként elindult az alapfokú mũvészetoktatás színjáték, néptánc és moderntánc tanszakon.  

2007-ben  a szakmai és tanügyi értékelés során  az alapfokú mũvészetoktatás kiváló minősítést kapott.
   A mũvészeti tanszakainkon félévente vizsgát és a szülők részére bemutatót tartunk.   
Tevékenyen részt veszünk a kerület kulturális életében. Az óvodákban az elmúlt években már több alkalommal tartottunk előadást.  Színjátszóink rendszeresen járnak színházba.
Az intézményünk fiatal, de már országos és kerületi versenyeken is értünk el eredményeket.